/* Error on path/to/font-awesome/css/font-awesome.min.css : Something went wrong: Предоставлен неверный URL. */

Цены

НАСТРОЙКА – 50 евро

НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА С ПОЛНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ – от 100 до 300 евро

ЦЕНЫ НА ПИАНИНО – от 300 до 2 000 евро

ЦЕНЫ НА РОЯЛИ – от 3 000 евро

ЗАМЕНА ВИРБЕЛЪБАНКА – 1 000 евро

ПОКРАСКА – от 1 000 евро